EPEA NL

Als innovatiepartner voor gezonde, milieuvriendelijke en circulaire industriële producten, gebouwen en stadswijken ontwikkelt EPEA oplossingen voor de circulaire economie. EPEA past hiervoor het Cradle to Cradle® raamwerk toe, dat het bedrijf mede heeft ontwikkeld. We gebruiken onze 30 jaar ervaring en expertise bij het optimaliseren en innoveren van producten voor alle industriële sectoren, waaronder de bouw, textiel, verpakkingen, auto-industrie en consumentengoederen. Als geaccrediteerd assessor voor het Cradle to Cradle CertifiedTM programma, begeleidt EPEA bedrijven bij het certificeren van producten. Het doel is om meerwaarde te creëren voor mens, milieu en bedrijf- in een circulaire economie op basis van Cradle to Cradle®. 

Terug naar alle partners

EPEA NL is een van de 4 strategische partners, welke geen producten en dus geen C2C certificaten hebben.

EPEA NL

Bezoekadres
Kastanjelaan 400
5616 LZ  Eindhoven

Postadres
Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

+31 (0)185-1044230
infonl@epea.com
www.epea.com

Hein van Tuijl

Managing Director

C2C BOUWMATERIALEN TOEPASSEN?

Stadskantoor Venlo
Greenhuus