Seminar 23 maart 2023

Gezond Circulair: 18 reasons why

De urgentie van gezonde materialen

Voel jij de urgentie

Europa wil in 2050 klimaatneutraal en circulair zijn, dit betekent dat we een krappe 30 jaar te gaan hebben. Dat klinkt lang, maar de opgave is groot.

De bouw heeft een enorme verduurzamingsslag te maken. Door het zo te formuleren blijft het ver weg van ons verantwoordelijkheidsgevoel, maar ‘De Bouw’ dat is jij, ik, wij. De keuzes die we maken, hoe we ontwerpen, hoe we bouwen, welke materialen we toepassen, elke dag weer.

Verontrustende cijfers en tegelijkertijd onze kansen

 • Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het energieverbruik en 36% van de CO2-uitstoot in de EU
 • Bijna 75% van het gebouwenbestand is energie-inefficiënt
 • 35% van de gebouwen in de EU is ouder dan 50 jaar
 • 85% van de gebouwen in de EU is meer dan 20 jaar geleden gebouwd
 • Naar verwachting zal 85% van de huidige gebouwen in 2025 nog steeds in gebruik zijn
 • Minder dan 1,2% van het gebouwenbestand wordt jaarlijks gerenoveerd

De opgave

Tegen 2030 moet Europa de uitstoot van broeikasgassen van gebouwen al met 55% verminderen en tegelijkertijd de economie circulair maken.

Oplossing

Circulair bouwen helpt om deze uitdaging te verwezenlijken: de keuze voor circulaire materialen zorgt voor minder vraag naar primaire grondstoffen en energie en daarmee voor een lagere CO2-uitstoot.

Het aanbod van circulaire materialen is de laatste jaren explosief gegroeid. De vraag is of al deze materialen ook werkelijk circulair zijn, maar nog belangrijker: welke invloed hebben deze materialen op de gebruikers van een gebouw? Want niet ieder circulair materiaal heeft een positieve invloed op mens, milieu en (binnen) klimaat.

Hoe kies je voor de juiste materialen en hoe pas je deze op een goede manier toe?

Tijdens het C2C bouwgroep seminar 2023 wordt vanuit verschillende perspectieven het thema circulariteit en gezondheid in de bouw behandeld. Aansprekende sprekers zullen vanuit hun expertise hun visie geven op gezonde materialen in de bouw.

Het seminar wordt afgesloten met een dynamisch debat waarbij er verder verdiept wordt op de visie van sprekers en bezoekers.

Dit seminar is voor

 • Bouwers die van ‘good work’ naar ‘great work’ willen gaan
 • Opdrachtgevers, die klaar zijn voor die volgende stap in ecologisch ontwikkelen en willen weten welke producten hiervoor geschikt zijn
 • Architecten die creativiteit en circulariteit aan elkaar willen verbinden
 • Toeleveranciers, die willen groeien in circulair producten en processen
 • Netwerkers in de bouwsector, die hun netwerk willen uitbreiden met waardevolle contacten

Speciale sprekers

Erik Roerdink

Architect en partner bij De Zwarte Hond

Ik ben als architect werkzaam bij De Zwarte Hond vanuit onze vestiging in Groningen. Werk aan diverse projecten door heel Nederland waaronder een houten kantoorgebouw voor Alliander in Amsterdam, een Supermarkt van de toekomst in Meerstad en aan diverse transformatie projecten. Aan de hand van deze projecten zal ik onze visie op gezond en circulair bouwen toelichten.

Carl-Peter Goossen

Bouwnext

Vince Limpens

EPEA

Rogier Elshout

Dagvoorzitter en debat

Gezond Circulair: 18 Reasons Why

Vindt plaats op 23 maart 2023
Op Park 20|20 Hoofddorp in het gebouw HeadFirst
Dit seminar is gratis

Programma

10:00 uur Ontvangst | 10:30 uur Start seminar | 12:15 uur Lunch | 13:00 uur Debat o.l.v. Rogier  Elshout & einde

Wie zijn wij

De C2C Bouwgroep bestaat uit bouwgerelateerde fabrikanten, die de circulaire economie omarmen en elk over één of meerdere Cradle to Cradle certificaten beschikken.

Daarnaast telt de groep twee strategische partners, die ons helpen bij de certificering en her-certficeringen.

We bieden een kennisplatform voor alle partijen in de bouwkolom, wisselen onderling kennis en informatie uit en delen graag onze ervaringen met andere bouwgerelateerde bedrijven, die overwegen om zich ook te laten certificeren.

Als ambassadeurs van Cradle to Cradle in de bouw dragen wij dan ook vol trots het Cradle to Cradle gedachtegoed uit.